ЦИКОРИЈА

ЦИКОРИЈА (Цицхориум интѕбус) – едногодишно растение од фам. Астерацеае што се одгледува главно заради листовите богати со витамин С, бета-каротин и минерални материии. Се консумира како свежа салата. Интензивен вегетативен раст има при температура на 16–20оС. Се одгледува претеж-Цикорија но со расадување, но и со директна сеидба. Има два сортни типа: лиснати и главичести. Д. Ј.