ХУБМАЈЕР, Мирослав

ХУБМАЈЕР, Мирослав (Љубљана, 1851 – Сараево, 1. Ⅲ 1910) – Словенец, печатар-литограф, началник на штабот на Кресненското востание (1878–1879). Бил доброволец во Херцеговското востание (1875) и во Српско-османлиската војна (1876). Пред и за време на Македонското востание (1878–1879) бил близок со митрополитот Натанаил Кучевишки. ЛИТ.: Енциклопедия „Пирински краŸ“, Ⅱ, Благоевград, 1999. Ал. Тр. Титус Хуисман