ХРИСТИДИ

ХРИСТИДИ (ПАТЧЕВ), Анастас (Охрид, 1861 – Битола, 1939) – офталмолог, прв очен лекар во Македонија. Медицина завршил во Атина (1894), а во Париз специјализирал хирургија и гинекологија со посебен интерес за офталмологијата. Во 1900 г. во Битола отворил приватна ординација со операциона сала, а Очно од-Анастас Христиди деление формирал во Болницата „Благовештение“. П. Б.