ХОЏА, ќерим Мемедали

ХОЏА, ќерим Мемедали (с. Радолишта, Струшко, 1924 – Скопје, 1991) – писател за деца, публицист и новинар. Основно училиште завршил во Струга, а средно во Скопје. Прво работел во просвета, а потоа бил новинар во „Флака е велазеримит“. Бил уредник во списанијата за деца „Гезими“ и „Фатоси“. Тој е основоположник на книжевноста за деца на албански јазик во РМ. БИБ.: Песни, 1952 (заедно со Лутви Руси); Кај изворот, 1960; Кога дува ветерот, 1962; Нашите дни, 1979; Кажи ми го името, 1989. А. П.