ХОРТИКУЛТУРНО ЗДРУЖЕНИЕ НА РМ

ХОРТИКУЛТУРНО ЗДРУЖЕНИЕ НА Република Македонија– доброволна стручно-професионална организација на инженерите и техничарите на РМ, кои работат во секторите на цвеќарството и украсните растенија, градинарството, овоштарството, лозарството и пејзажната архитектура (од 1956). Здружението е членка на ИМИ (Инженерска институција на Македонија). Ст. Х. П.