ХИДРА, СЛАТКОВОДНА

ХИДРА, СЛАТКОВОДНА . (Хѕдра аттенуата Палл.) – полип со седентарен начин на живеење. Се среќава прицврстен за некое растение или цврст предмет во бари, рибници и во езера. Достигнува големина од 10 до 20 мм. Се исхранува со ситни животни, ракчиња и други водни организми кои пливаат во водата што ги ло-ви со помош на пипалата. Поседува отровни клетки со чиј отров се брани. ЛИТ.: Јонче шапкарев, Зоологија на без’рбетните животни, Скопје, 1991. В. Т. К. – М. Кр. Рибникот на Хидробиолошкиот завод во Охрид