ХЕМИСКИ ФАКУЛТЕТ

ХЕМИСКИ ФАКУЛТЕТ – в. Институт за хемија при Природноматематичкиот факултет.