ХАЏИЕВА-ТРЕНДАФИЛОВСКА, Маргарита

ХАЏИЕВА-ТРЕНДАФИЛОВСКА, Маргарита (Охрид, 8. Ⅱ 1943) – архитект. Дипломирала на Архитектонскиот факултет во Белград (1967). Се занимава со архитектонско и урбанистичко Маргарита Хаџиева-Трендафиловска проектирање (заедно со својата сестра Софија). Реализирала повеќе објекти во Охрид (в.: Мазова-Хаџиева Софија). Кр. Т. Драган Хаџиевски