ХАСАН-ПАША, Хоџа Заде

ХАСАН-ПАША, Хоџа Заде (Дебар, ⅩⅤⅠⅠ в.) – познат војсководец. Беглербег на Румелија (1683–1684), везир. Загинал во војна кон крајот на август во 1685 г. Кенан Хасипи