ХАЗМОФИТСКА ВЕГЕТАЦИЈА НА РМ

ХАЗМОФИТСКА ВЕГЕТАЦИЈА НА Република Македонија– растителни заедници ниетеа рупестрис, редот Потентиллеталиа цаулесцентис (во кој се опфатени хазмофитските растителни заедници што се развиваат на варовничка геолошка подлога) и редот Андросацеталиа ванделлии (хазмофитски растителни заедници на силикатна геолошка подлога). Тие се застапени со бројни асоцијации, во кои како карактеристични видови се јавуваат разни видови на родот Саџифрага (каменоломка) –С. сцардица, С. грисебацхии, С. паницулата, С. маргината, С. педемонтана, Рамон-Хазмофитска вегетација на Бушева Планина да натхалиае, Рамонда сербица, Цампанула форманекиана, Потентилла специоса, Виола косанинии, и др. Вл. М. ХАЈДАР-ПАШИНА ЏАМИЈА