ФИЛИПОВ, Стојан

ФИЛИПОВ, Стојан (с. Старчишта, Неврокопско, 2. Ⅷ 1877 – Неврокоп, 4. Ⅹ 1944) – учител, учесник во Илинденското востание во Неврокопско, војвода на ВМРО по Првата светска војна и пунктов началник во Неврокоп. Бил член на Македонската парламентарна група во Народното собрание на Бугарија. Убиен без судење. ЛИТ.: Зоран Тодоровски, ВМРО 1924– 1934, Скопје, 1997;. ИванÍ МихаŸловÍ, Спомени, Ⅳ.., Индианаполис, 1973. З. Тод. Стефка Филипова-Рајна ФИЛИПОВА-РАЈНА, Стефка