ФЕСАЦ аранжман

ФЕСАЦ аранжман (Финанциал анд Ентерприсе Струцтурал Адјустмент Цредит), и двата наменети за реструктурирање на реалниот и финансискиот сектор. Во април 1997 г. ММФ $ одобрува на Македонија т.н. ЕСАФ аранжман (Енханцед Струцтурал Адјустмент Фацилитѕ), а во мај 1997 г., со Светската банка е склучен т.н. САЛ аранжман (Струцтурал Адјустмент Лоан), наменет за финансирање на структурните реформи. Во август 1999 г. ММФ $ одобрува на Македонија т.н. ЦЦФФ аранжман (Цомпенсаторѕ анд Цонтингенцѕ Финанцинг Фацилитѕ), којшто е наменет за финансирање на привремените проблеми во извозот, предизвикани од косовската криза. Во ноември 2000 г. Македонија склучува нов аранжман со ММФ –ПРГФ (Повертѕ Редуцтион анд Гроњтх Фацилитѕ) и ЕФФ (Еџтендед Фунд Фацилитѕ) за намалување на сиромаштијата и за поттикнување на стопанскиот растеж. Во декември 2000 г., за поддршка на реформите во финансискиот и реалниот сектор, Светската банка $ одобрува на Македонија т.н. ФЕСАЛ Ⅱ аранжман (Финанциал Ентерприсе Струцтурал Адјустмент Лоан Ⅱ). Во текот на 2003 г. е потпишан нов 16-месечен стенд-бај аранжман со ММФ, а 2004 г. е склучен аранжман со Светската банка – т.н.