ФАБРИКА ЗА КАБЛИ НЕГОТИНО АД

ФАБРИКА ЗА КАБЛИ „НЕГОТИНО“ АД – производствено претпријатие лоцирано во близина на Неготино, на простор од 25.000 м². Основана е во 1968 г. Асортиманот на производите е богат и опфаќа: спроводници и јажиња од бакар и од алуминиум, флексибилни спроводници, инсталациски спроводници (за енергетски и неенергетски електрични инсталации), енергетски кабли до 35 кВ, самоносиви кабелски снопови, телекомуникациски кабли, сигнални кабли, коаксијални кабли, ЛАН кабли, и др. Фабриката сега е приватно претпријатие. За своите производи има атести и/или сертификати од меродавни Фабриката за кабли „Неготиноинституции од 11 држави и меѓу првите во Република Македонијаима добиено сертификат за систем на квалитет ИСО 9001. Др. Р. Фазан (Пхасианус цолцхицус)