УТОКА НА ДРИМ

УТОКА НА ДРИМ (Струга) – рибарска наколна-палафитска населба од доцниот неолит. Од материјалната култура се откриени риболовни артефакти: долги кремени ножеви, игли, јадици и харпуни од еленски рогови, керамички тегови за мрежи и тави. ЛИТ.: А. Бенац, Охридско језеро и Јужна Пелагонија, ПЈЗ, Ⅱ, Сарајево, 1979, 460–468. Д. З. „Утрински весник“, Скопје