УВОЛАЖИ

УВОЛАЖИ (Дермаптера) – инсекти со издолжено тело. На задниот
крај од телото се наоѓаат два хи

тинизирани израстока (церци), кои се во облик на клешта и служат за напад и одбрана. Големината варира од 0,5 до 3 цм. Познати се околу
1.500 видови, широко се распространети – космополити, со поголем број видови во потоплите краеви.
Обична уволажа Во Македонија е
(Форфицула аурицулариа Л.)
позната обичната уволажа (Форфицула аурицулариа Л.), долга до 15 мм. Активна е ноќе, се крие под камења, листови и дрвја.
ЛИТ.: Јонче шапкарев, Зоологија на без’рбетните животни, Скопје, 1991.
В. Т. К. – М. Кр.