ТУРУНЏОВ, Александар

ТУРУНЏОВ, Александар (с. Горно Врбени, Леринско, 18. Ⅴ 1871 – Битола, 30. Ⅷ 1905) – учесник во Илинденското востание, лерински војвода. Бил во четата на војводата Г. Попанчев (1902). Како војвода (1903) учествувал во Илинденското востание во Леринско. По предавството бил заробен (1904) во с. Ај-ЛИТ.: К. Битоски, Континуитетот на македонските националноослободителни борби во ⅩⅠⅩ и почетокот на ⅩⅩ век, Скопје, 1998. Ал. Тр.