ТУМАНИ

ТУМАНИ – машка долна облека, изработена од клашна. Би-ла долга до глуждовите, а од страна на колковите имала џепови. Дополнително била декорирана со гајтани. Ј. Р.-П.