ТРН, ОГНЕН

ТРН, ОГНЕН . (Пѕрацантха цоццинеа Роем., фам. Росацеае) – бодлива, зимзелена грмушка од Медитеранот. Листовите се овални, цветовите бели, а плодовите црвени, собрани во густи, штитовидни соплодија. Во Република Македонијаместимично се среќава во најтермофилните шумски заедници. Декоративен вид. Ал. Анд. Методи Тројачанец ТРОЈАЧАНЕЦ, Методи Спиров