ТРИНАЕСЕТТА МАКЕДОНСКА НО БРИГАДА

ТРИНАЕСЕТТА МАКЕДОНСКА НО БРИГАДА (с. Митрашинци, Беровско, 17. Ⅸ – 6. ⅩⅠⅠ 1944) – воена единица на НОВ и ПОМ. Била формирана од околу 800 новопристигнати борци од Малешевијата, во состав на Педесеттата (македонска) дивизија на (1982), синот на Милорад. Поради тие околности името на групата е сменето од „Браќа Гавровски“ во „Трио Гавровски“. Учествувале на повеќе македонски фестивали и настапувале и во странство: Белгија, Бугарија, Словенија и др. Во соработка со Стевче Стојковски Триото Гавровски објавиле ЦД со наслов „Од кладенецот на шара“ со десет тетовски изворни песни. М. Кит.