ТРЕВЕН

ТРЕВЕН – народно именување на четвртиот месец во годината – април. С. Мл.