ТРАЈЧЕВ, Георги

ТРАЈЧЕВ, Георги (Прилеп, 1869 – ?) – историчар, публицист, револуционер. Ја завршил Солунската бугарска машка гимназија и бил учител. Член на ТМОРО (1896) и претседател на Околискиот револуционерен комитет во родниот град (1908). ДЕЛ: Мариово, Соф., 1923; Дојран и неговото езеро, Соф., 1923; Преспа, Соф., 1923; Старини во Преспа, Соф., 1924; Преспанското езеро, Соф., 1924; Минатото на Прилеп, Соф., 1925; Град Прилеп, Соф., 1925. В. Тоц. Тодор Трајчевски