ТРАЈКОВСКИ, Стојан

ТРАЈКОВСКИ, Стојан (Скопје, 1920 – Скопје, 1965) – новинар и стенограф. Прв спортски уредник во „Нова Македонија“ од 1945 г., прв македонски известувач од светско фудбалско првенство (швајцарија, 1954). Од 1955 г. уредник на дописничката мрежа во Радио Скопје. Б. П. Ѓ. Тома Трајковски