ТРАЈАНОВ, Павле

ТРАЈАНОВ, Павле (с. Радеш, Радовишко, 25. ⅩⅠⅠ 1952) – политичар. Го завршил Правниот факултет во Скопје и положил правосуден испит. Работел како началник во СВР/МВР и бил министер за внатрешни работи (1998–1999). Основач и претседател на партијата Демократски сојуз и пратеник во Собранието на РМ. Р. Александар Трајановски