ТРАХЕАТИ

ТРАХЕАТИ (Трацхеата)– членконоги организми. Морфолошкофизиолошки се приспособиле за живот на копно. Дишат со разгранет систем од воздушни цевчиња – трахеи, според кои го добиле името. Поседуваат еден пар антени, а главата им е јасно одделена од трупот. Во Македонија, во споредба Градскиот трговски центар, Скопје со другите организми, се застапени со огромен број таксони 6.405 (6.269 видови и 136 подвидови), од кои 211 таксони се ендемични (189 видови и 22 подвида). Распоредени се во две класи: многуноги (Мѕриапода) и инсекти (Инсецта). ЛИТ.: Јонче шапкарев, Зоологија на без’рбетните животни, Скопје, 1991; Група автори, Цоунтрѕ Стадѕ фор биодиверситѕ оф тхе Републиц оф Мацедониа (фирст натионал репорт).Министрѕ оф енвиронмент анд пхѕсицал планнинг, Скопје, 2003. В. Т. К.– М. Кр.