ТРАТ

ТРАТ . (Фомес фоментариус (Л.: Фр. Кицкс) – опасна паразитска габа, што најчесто расте на букови стебла. Во минатото се користела за потпалување Трат оган. М. К.