ТРАИКОВСКИ, Борислав

ТРАИКОВСКИ, Борислав (Битола, 15. Ⅵ 1917 – Битола,11. Ⅹ 1996) – сликар и педагог. Дипломирал на Академијата за ликовни уметности во Белград (1951). Член е на групата ВДИСТ. Имал ретроспектива во Скопје (Чифте амам, 2003). Најдоследно ги спровел искуствата на историскиот Борислав Траиковски: Патеки (1980) експресионизам и знаковноста во апстрактното сликарство. М. Б.-П.