ТОЦИНОВСКИ, Васил

ТОЦИНОВСКИ, Васил (с. Стојаково, Гевгелиско, 22. Ⅷ 1946) – поет, раскажувач, есеист, критичар, автор за деца и млади, книжевен историчар, новинар, уредник, преведувач. Доктор по филолошките науки. Работи како научен советник во Институтот за македонска литература. Како книжевен историчар трага по малку познати литературни процеси и движења, автори и дела во ⅩⅠⅩ и првата половина на ⅩⅩ век. ДЕЛ: книги раскази: Птици во кругот, Ск., 1978; Гласот што се чека, Ск., 1983 и Трета казна, Ск., 1993; монографии: Зборот куршум и динамит, Ск., 1993; Жаров бунтар и буревесник, Ск., 1994; книжевноисториски студии: Трагачи по вистината, Ск., 1998; Возбуда по зборот, Ск., 2000; Нашите тажни страници, Ск., 2005; Преводите на македонскиот 19 век, Ск., 2005; Пролетни бури, Ск., 2006. П. Гил. Иван Точко