ТОМПСОНОВА ЧУВАРКУЌА

ТОМПСОНОВА ЧУВАРКУЌА . (Семпервивум тхомпсонианум Њале) – локален македонски флористички ендемит од фамилијата Црассулацеае, познат само за субалпскиот и алпскиот појас на планината Стогово. Вл. М.