ТОЛЕ-ПАША

ТОЛЕ-ПАША (Стојан) (с. Крушевица, Мариовско, 1868 – месност Кленов Дол, до с. Гуѓаково, Мариовско, 3. Ⅱ 1904) – учесник во Илинденското востание, легендарен војвода. Бил член на ТМОРО и четник во четата на М. Ацев (1900), подоцна мариовски војвода. Во Илинденското востание учествувал во нападот на гарнизонот во с. Витолишта. Загинал со својот син и со осум четници во борба со османлиската војска. ЛИТ.: С. Тошев, По к„рвав п„т, София, 1969. Ал. Тр.