ТОДОРОВСКА, Савка

ТОДОРОВСКА, Савка (Скопје, 8. Ⅸ 1943) – претседател на Националниот совет на жените во Македонија и еден од основачите на Македонското женско лоби за промоција на правата на жените и родовата еднаквост. Р. ТОДОРОВСКИ, Александар