ТИСА

ТИСА (Таџус баццата Л., фам. Таџацеае) – игловидно, зимзелено дрво со ареал во Европа, Мала Азија и во Северозападна Африка. Игличките се меки, темнозелени, слични на еловите, но без бели линии од грбот, содржат отровен алкалоид (таксин). Плодот се состои од семе обвиено со чашковидна, месеста и црвена обвивка (арилус). Сенкољубив вид, долговечен, со многу квалитетно дрво. Кај нас се среќава како редок примес во буковите, буково-еловите и моликовите шуми. Ал. Анд. Јосип Броз Тито