ТИМФАЈА

ТИМФАЈА (Тѕмпхаиа) – област во Горна Македонија, населена со племето Тимфаи. Се наоѓала спроти северозападната граница на Епир, на десниот среден тек на р. Халијакмон. Според Страбон, Тимфаите живееле околу изворите на р. Пенеј,а нивен главен град бил Ајгиниј, кој се наоѓал недалеку од тесалскиот град Трика. Тимфаја влегла во рамките на Четвртата македонска мерида (167 пр.н.е.). ИЗВ.: Страбонис, Геограпхица, И-Ⅲ, Липсиае, 1895-1913; Тити Ливи, Аб урбе цондита либри, Липсиае, 1906. ЛИТ.: Ф. Папазоглу, Македонски градови у римско доба, Скопје, 1957. К. М.-Р.