ТИКВИ

ТИКВИ . (Цуцурбита сп.)– едногодишни растенија од фам. Цуцурбитацеае. Потекнуваат од Централна Америка. Познати се повеќе видови, а позначајни се: обична, готварска (Цуцурбита пепо вар. цѕлиндрица), мускатна (Цуцурбита мосхата) и печенка (Цуцурбита маџима). Се одгледуваат заради плодовите кои содржат сува материја (816%), а во неа има: шеќери (3–8%), пектини (0,3–0,8), азотни материи Дончо Лазаров со неговата чета (0,3-1–2%), каротин (20 мг%). Се консумираат варени, пржени, печени. Мускатната се користи и како додаток во сокови и за детска храна. Семето е богато со масло, кое се користи во индустријата. Се одгледуваат на отворено (тиквичката и во заштитени простори). Тие се топлољубиви, оптималната температура за интензио вен раст и развој е 25-30 С. Д. Ј.