ТЕРЗИЕВ, Апостол Петков

ТЕРЗИЕВ, Апостол Петков (с. Бојмица, Гевгелиско, 6. Ⅴ 1869 – с. Крушари, Ениџевардарско, 2. Ⅷ 1911) – учесник во Илинденското востание, војвода наречен „Ениџевардарско сонце“. Стапил во МРО (1897), бил комита во првата чета на ТМОРО во Солунскиот револуционерен округ, војвода, учесник во вооружените борби пред, во и по Илинденското востание. Се прославил и во борбите со андартските чети во Ениџеварско. Имал средба со американскиот новинар и публицист Алберт Сониксен. Загинал во борба со османлиската војска. ЛИТ.: Крсте Битоски, Апостол Петков Терзиев, Битола, 1988. В. Ѓ.