ТЕНИЈА, СВИНСКА

ТЕНИЈА, СВИНСКА. (Таениа солиум Л.) – сплескан паразитски црв. Се среќава во цревата на ’рбетниците. Името го добила според својот последен домаќин – свињата. Долга е 3–8 м. Возрасната единка живее во цревата на човекот додека ларвениот стадиум се одвива во мускулите на свињата. Заразеното месо, ако не е добро термички обработено (бобинките не се уништуваат, туку и понатаму се развиваат), предизвикува заболувања со тешки нарушувања на здравјето на домаќинот па дури и смрт. ЛИТ.: Јонче шапкарев, Зоологија на без’рбетните животни, Скопје, 1991. В. Т. К.– М. Кр. ТЕНИСОТ ВО МАКЕДОНИЈА