ТАХИР, Алаетин

ТАХИР, Алаетин (Алаеттин Тахир) (Скопје, 23. Ⅳ 1949 – Скопје, 29. И 2004) – раскажувач, книжевен критичар, новинар, преведувач, припадник на турската националност од РМ. Бил уредник на културната рубрика на весникот „Бирлик“, новинар на турските емисии во МТВ – Скопје, дописник на весникот „Тан“ од Приштина. Член на ДПМ од 1992 г. ДЕЛ: Апартман 18, Ск., 1972; Портрет, Ск., 1980. ЛИТ.: Македонските писатели, Ск., 2004; Ф. Каѕа, ГöккуþаŸу, Üскüп, 1985. А. Аго