ТАРЧУЛОВСКИ, Јохан

ТАРЧУЛОВСКИ, Јохан (Скопје, 17.Ⅺ 1974) – инспектор за придружба во Службата за обезбедување на претседателот на Република МакедонијаБорис Трајковски во војната во Република Македонијаво 2001 г., обвинет од обвинителството на Хашкиот трибунал за повреди на законите и обичаите на војувањето на 12. Ⅷ 2001 г. во с. Љуботен (член 7/1 од Статутот на Трибуналот, за кривични дела наведени во член 3– наредување, планирање, поттикнување, помагање или под-држување убиство, смислено уништување градови и села и сурово постапување). Екстрадиран во Хаг на 16. Ⅲ 2005 г. Обвинителниот акт во случајот „Љуботен“ се покренува на 15. Ⅲ 2005 г., а јавната расправа започнува на 16. Ⅳ 2007 г. ИЗВ.: Обвинителен акт против Љубе Бошковски и Јохан Тарчуловски, 15. Ⅲ 2005, изменет и дополнет на 2. Ⅺ 2005. хттп://ун.орг.ицтѕ. Т. Петр. Слаѓана Тасева