ТАНЕВСКИ, Стефан

ТАНЕВСКИ, Стефан (Скопје,7. Ⅳ 1918 – Скопје, 16. Ⅱ 1997) – поет, драмски писател. Завршил Медицинско училиште. Пишува стихови на македонски јазик (од 1935 г. поемата „Гоце Делчев“. Стефан Таневски Подалечното македонско историско минато, крвавите битки, делбите и преселбите, измамите и поразите, легендите и преданијата се теми во неговите драмски творби. ДЕЛ: стихозбирка Ноќни бразди, Ск., 1975; историски трагедии: Ивац, Ск., 1962; Владимир и Косара, Ск., 1967 и Рог, Ск., 1968. ЛИТ.: Д-р Блаже Рстовски, Македонскиот стих 1900–1944. Истражувања и материјали, И, Скопје, 1980, 346–347. В. Тоц.