СУРЏЕЛ

СУРЏЕЛ (Јасминум фрутицанс Л., фам. Олеацеае) – полузимзелена грмушка од источниот Медитеран и од Западна Азија. Леторастите се зелени, листовите сложени, ситни, триделни. Цветовите се жолти, собрани по 2-5 на куси, странични гранчиња. Плодот е цр-Сурџел на, сува бобинка. Елемент на псевдомакијата и шибјаците во Повардарието. Ал. Анд.