СУРМЕЈАН, Артур

СУРМЕЈАН, Артур (Истанбул, 15. Ⅴ 1915 – Скопје, 2. Ⅵ 1977) – оперски певец, тенор, првенец на Операта на МНТ. Пеење учел кај П. Холотков. Бил солист во Пејачкото друштво „Вардар“. Во 1935 г. го одржал својот прв солистички концерт. Во Операта на МНТ работи од 1947 до 1971. Реализирал повеќе од 35 поголеми и помали улоги. Позначајни остварувања: Манрико (Трубадур), Каварадоси (Тоска), Дон Хозе (Кармен), Војводата од Мантова (Риголето), Радамес (Аида), Рикардо (Бал под маски), Јеник (Продадена невеста,) Миќо (Еро од оној свет), Ленски (Евгениј Онегин), Црнољуб (Цар Самуил). Ф. М. Хазарос Сурмејан