СУЛЕЈМАН И КАНУНИ

СУЛЕЈМАН И КАНУНИ („ЗАКОНОДАВЕЦ“) (Трабзон, 6. Ⅺ 1494 – Сигетвар, 7. Ⅸ 1566) – османлиски султан. Владеел со Македонија 46 години (28. Ⅸ 1520 – 6. Ⅸ 1566). Еден од најголемите османлиски султани, кој во историјата бил нарекуван „Величествениот“ или „Велики“. Во неговото време Османлиската Империја го достигнала својот зенит на воената моќ и во територијално ширење. ЛИТ.: Х. Ганем, Етудес д’хистоире ориентале, Лес султанс оттоманс, И., Парис, 1901 М. СертоŸлу, Ресими османл’ тарихи ансиклопедиси, Истанбул, 1958. Ј. Јан. Јусуф Сулејман