СТУДЕНТСКИ КЛУБ КОЧО РАЦИН

СТУДЕНТСКИ КЛУБ „КОЧО РАЦИН“ (Загреб, 1962–1975) – македонска студентска институција, основана во рамките на Студентската организација на Универзитетот во Загреб. Претседател на клубот бил Спасе Домазетовски. Клубот организирал предавања и културни активности. ЛИТ.: Огнен Бојаджиски, Македонци у Хрватској, Загреб, 2007. М. Мин.