СТРМОШ

СТРМОШ – рудник на вулкански туфови и бречи, кој се наоѓа во близина на с. Стрмош, Кратовско. Изградено е од хидротермално изменети силифицирани и опализирани туфови. Тука се издвоени повеќе видови туфови: црвени, бели, компактни туфови, жолтеникави трошни туфови. Црвените опализирани туфови се присутни во подината и кровината на белите туфови. Содржината на СиО во 2 белите туфови е поголема 60– 78%, а во црвените туфови е помала. Т. Сер. СТРНАРКИ или ОВЕСАРКИ