СТРЕМЕЖ

„СТРЕМЕЖ“ (февруари 1954) – списание за литература, уметност и култура во Прилеп. На почетокот излегувало двомесечно и негов издавач бил Клубот на младите писатели, а од 1967 излегува како месечно списание. Подоцна развило и сопствена издавачка дејност. Главни и одговорни уредници биле: Борислав Кулески, Бошко Бабиќ, Ѓоре Напески, Бранко Илиески, Коце Солунски, Благоја Ристески, Санде Стојчески, Бранко Цветкоски. В. Тоц. СТРИЖИБУБАЧКА, ДАБОВА