СТРАТОНИКА

СТРАТОНИКА – сопруга на Антигон И Едноокиот (382-301 пр.н.е.), мајка на македонскиот крал Деметриј И Полиоркет (336283 пр.н.е.). К. М.-Р.