СТОЈАНОВИЌ, Александар

СТОЈАНОВИЌ, Александар Тодоров (Скопје, 2. Ⅲ 1955) – спец. интернист, хематолог, редовен проф. на Мед. ф. во Скопје. Раководител на Дневната болница при Клиниката за хематологија, претседател на Здружението на хематолозите на РМ, член на Европската асоцијација за хематологија. Особен интерес и заслуги има за развојот на трансплантацијата на коскената срцевина во РМ, како и за унапредувањето на терапијата на малигните заболувања на крвта. Бр. Н. Лидија Стојановиќ-Лафазановска