СТОНОГАЛКИ

СТОНОГАЛКИ (Мѕриапода) – класа од поттипот трахеати (Трацхеата), во која се вклучени вистинските стоногалки (Диплопода) и шкраплите (Цхилопода). Во Македонија се регистрирани 72 видови, од кои 22 Вистинска стоногалка ендемити. ЛИТ.: С. Петковски, Фаунал диверситѕ, во: Цоунтрѕ Студѕ фор Биодиверситѕ оф тхе Републиц оф Мацедониа (Фирст Натионал Репорт). Министрѕ оф Енвиронмент анд Пхисицал Планнинг, Скопје, 2003; Н. Мрсиц, Тхе фауна оф диплоподс (Диплопода) оф Мацедониа, „Расправе“, САЗУ, ЏЏЏИВ, 1, Лјублјана, 1993, 20–44; К. Страссер, Диплопода. Цаталогус Фаунае Југославиае, Ⅲ, 4, Лјублјана, 1971, 1–50. Св. П. – В. Сид. Сеча на шумите од ЈП „Македонски шуми“