СТИВ НАУМОВ , КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКО ДРУШТВО, БИТОЛА

„СТИВ НАУМОВ“, КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКО ДРУШТВО, БИТОЛА – основано во 1945 г. со Хорска, Драмска и Фолклорна секција, како и со Мандолински Биста на Филоксен, Стибера, с. Чепигово (Ⅱ в.) КУД „Стив Наумов“ од Битола оркестар. Едно од најактивните друштва во Република Македонијаи мошне заслужно за високото ниво на музичкиот аматеризам. Диригенти на Мешаниот и на Женскиот хор биле: Н. Савченко, Ст. Драгомански, М. Николовски и Т. Хрисик. Со Мандолинскиот оркестар диригирал Т. Хрисик, а од 2006 г. Нико Наумов. Од 1962 до 2006 г. со Мешаниот хор диригирале Љубомир Трифуновски и Петар Сидовски. Женскиот младински хор, под диригентсвото на Љ. Трифуновски, бил основан во 1971 г. Ј. Т.