СТЕФАНОВСКИ, Валери

СТЕФАНОВСКИ, Валери (Охрид, 14. Ⅷ 1947) – пијанист. Дипломирал на Бугарскиот државен конзерваториум (Љ. Енчева, 1970). Специјализирал на Државниот конзерваториум „П. И. Чајковски“ во Москва (М. Междлумов, Ј. Зак, 1974). Магистрирал на Музичката академија во Љубљана (Д. Томшич, 1979). Од 1970 г. професор на ФМУ во Скопје и директор на Македонската филхармонија. Концертирал во Република Македонијаи во повеќе европски земји. Сн. Ч.-Ан.