СТАНКОВ

СТАНКОВСКИ, Јовица (Куманово, 13. И 1949) – машински инженер, општественик и археолог. Дипломирал на Машинскиот факултет (1975) и на групата Историја на уметност со археологија на Филозофскиот факултет во Скопје (1986). Бил претседател на Републичката СИЗ за култура (1983–1984), директор на Народниот театар во Куманово (1986–1989) и директор на Народниот музеј – А. Станковски: „Фрее Јазз“ (2005) Јовица Станковски Куманово (1999–2003), сега НУ Музеј – Куманово (од декември 2006-). Бил раководител на 8 археолошки истражувања во Кумановско, меѓу кои и на археолошкиот локалитет Татиќев Камен во с. Кокино. БИБ.: Кокино, Куманово, 2005 (со коавтор); Кокино, тврдина на сонцето, Куманово, 2007. С. Мл. Љупчо Станковски СТАНКОВСКИ, Љупчо Влади